Computerclub
Volwassenen, Jeugd & Informatica vzw

Norbert Neeckxlaan 50
3920 Lommel
vjilommel@hotmail.com

Clubgeschiedenis

1990
Onder de naam Jeugd en Informatica  werd de club op 10 november 1990 gesticht.De oprichters waren René Pellens, Jean Maes, Jan Beckers, Rita Jansen, Johan Lommers, Walter Andrzejewski, Eddy Boonen en Frank Cuyvers. Haar eerste maatschappelijke zetel werd gevestigd op nr. 151 van Einde te Lommel. De club richtte zich toen vooral tot de jeugd en werd toen ook erkend als een PETRA-project, dat steun ontving van de Europese Gemeenschap uit het PETRA fonds. 

1991-1992
In deze jaren werd de ATARI Messe in Düsseldorf bezocht. Hierdoor werd voornamelijk ook de ATARI computers gebruikt. In ditzelfde jaar bracht de club een bezoek aan de vliegbasis van Kleine-Brogel.In 1992 werd beslist de lessenreeksen ook open te stellen voor volwassenen. Gedurende dat jaar werd cursus gegeven aan 60 jongeren en aan 30 volwassenen. 

1993
Naar aanleiding van het succes van de volwassenenvorming  werd de aandacht ook gericht op de volwassenen en werd ook de clubnaam in die zin aangepast. Vandaar de nieuwe benaming 'Volwassenen, Jeugd en Informatica'. Ook in dit jaar werd beslist om stilaan over te stappen van ATARI naar DOS-compatibele computers. 

1994
We kennen het wereldrecord computeren dat door Johan Lommers werd verbeterd.Regelmatig werden bezoeken gebracht aan beurzen en tentoonstellingen en deden we bedrijfsbezoeken. Zo bezochten we o.a. Het Huis van de Toekomst in Vilvoorde, de luchtmachtbasis in Kleine-Brogel, Belgacom Lessive.
VJI nam deel aan Lommel Creatief en bezocht sedert 1994 jaarlijks de HCC computerbeurs in Utrecht.

1995
In dit jaar had de club twee vaste lokalen in De Lommert.Het ledenaantal bedroeg toen, uitgedrukt in gezinnen, 230 gezinnen.Voor de jongeren werden uitstappen naar Bobbejaanland en de Efteling georganiseerd.Er werden tekenwedstrijden in Paint georganiseerd.

1996
Ook in 1996 werden tekenwedstrijden georganiseerd.  Kinderen tussen 8 en 12 jaar verwonderden oud en jong met prachtige creaties. 

1997
Een nieuwe verhuis.  De club verhuisde in september naar het oude schoollokaal van Lutlommel in de Schoolstraat. De officiële opening was op 10 september.De club beschikte toen over een voor die tijd modern leslokaal met plaats voor 10 computers. In het clublokaal hadden diverse activiteiten plaats. Dit clublokaal was uitgerust met de club-PC's, een ISDN-telefoonlijn en randapparatuur, een gezellig praathoekje bij de keuken. Er was eveneens een uitleenbibliotheek, een TV  en video.De secretariaatsruimte was afzonderlijk van de andere lokalen, er waren opslagruimtes en sanitaire voorzieningen.Dit jaar werd voor gevorderden een 'computerkamp op verplaatsing' georganiseerd in de bosrijke omgeving van Vorselaar. De activiteiten waren computerlessen, computerspelletjes, sport, spel en ontspanning. 

1998
Voor de allerkleinsten kwam er een computer met tekenpallet. De Cd-uitleenbibliotheek kreeg een flinke uitbreiding.  

1999
De spelletjesfreaks werden verwend met 3 nieuwe playstations en nieuwe 3D videokaarten voor alle gamecomputers. Het leslokaal werd vernieuwd en er werd gestart met PC-Creatief avonden.Hierdoor ontstonden groepjes zoals de MIDI- en de DELPHI-groep. 

2000
Dit jaar vierde de club haar 10-jarig bestaan met een groot feest.Nochtans daalde het succes van de lessenreeksen. De belangrijkste oorzaak was de concurrentie van het avondonderwijs in de scholen. Deze werden binnen het 'onderwijs' gefinancierd en werden bijgevolg lagere leskosten aangerekend. Maar hierdoor werd de financiële armslag van de club erg verminderd.Toch was er een stijging dank zij de gespecialiseerde lessenreeksen. Maar dit was slechts tijdelijk. 

2001
Er ontstond een nieuwe groep, namelijk de Videogroep. 


2002
Einde van het jaar werd door het toenmalige bestuur een crisisvergadering bijeengeroepen.
De financiële situatie werd dramatisch. Er werd overwogen om met de clubactiviteiten te stoppen. Door het grote aantal aanwezigen werd besloten toch te proberen de club weer leefbaar te maken. Er moest ook een betere financiële controle komen.Het bestuur werd herschikt en verschillende leden werden vervangen. Het nieuwe bestuur, bestaande uit 5 leden, voerde verschillende veranderingen door. Verbouwen van de lokalen, een nieuw gamelokaal.  Een start met vrijdagavond demonstraties om de twee weken, die zich later uitbreidden tot zondagvoormiddag demo’s voor kinderen en beginners.Ook nieuwe uitstappen werden georganiseerd, o.a.  Fosdem, het Boekenfestijn, de HCC computerbeurs en de LAN party’s. 

2003-2004
Steeds weer moet onze club terrein prijs geven.De economie laat het toe dat steeds meer Pc’s worden aangeschaft voor thuis. In de scholen stapt de PC definitief binnen. De publiciteit voor playstations wordt steeds uitdrukkelijker.Hierdoor slinkt ook de interesse voor de club bij de jeugd, omdat zij hun spelletjes ook thuis kunnen spelen en dikwijls op meer moderne toestellen dan dat de club kan volgen.Dan zijn volop de geruchten dat een nieuw lokaal moet gezocht worden, want het huidige gebouw zou zijn verkocht.  Dit gerucht sust wat weg tot... 

2005
Einde 2005 komt het plotse bericht dat het gebouw zal afgebroken worden om er een grote winkel op te bouwen.Uiteindelijk is er een oplossing voor de locatie, terug naar de Lommert.Door de strijd voor het voortbestaan en deze nieuwe tegenslag raakte het bestuur totaal ontmoedigd en zocht een oplossing voor de club in twee mogelijkheden:��?      ofwel liquideren��?      ofwel laten voortbestaan op een veel kleiner niveau en met een volledig nieuw bestuur. De groep VIDEO  besloot de club voort te zetten in een afgeslankte vorm:��?      een groep voor algemene computerkennis��?      en de video groep.��?      eventueel konden andere gespecialiseerde groepen mee ondersteund worden, mits er voldoende interesse was.Op woensdag, 28 december 2005 werd aan het bestuur officieel de beslissing meegedeeld en werden aangepaste statuten ondertekend en heeft het oude bestuur ontslag genomen.Werden verder benoemd in het bestuur:Henri Bynens als bestuurderLouis Cuppens als VoorzitterAlfons Cuyvers als PenningmeesterGuy Reekmans als secretaris. 

2006
Het jaar werd ingezet met het bijsturen van de administratie, inrichting van het lokaal in de Lommert, de inventarisatie en de jaarafsluiting, de opstelling van het budget en de publicatie volgens de nieuwe vzw wetgeving. 
Langzaamaan krijgt de club haar nieuwe vorm, worden er plannen naar de toekomst gesmeed.
's Zondags komen de mensen samen die zich interesseren aan de computer in het algemeen. Vertellen elkaar hun ervaringen van de laatste tijd en vertellen even aan de anderen welke problemen zich stelden en hoe die kunnen opgelost worden.
           
's Woensdags vergaderen de video freaken. Praten over de opnames, de montages en plannen van activiteiten.  Zo neemt de groep deel aan het project LommelTV waarbij enkele inzendingen al door deelnemers te bekijken zijn.  Een ander project is een samenwerking met de Heemkundige Kring en de Dekenale Parochieraad om Lommelse waardes in beeld te brengen. Verder nog OPENDEURDAGEN in de maand november.
 

Nieuwe projecten, nieuwe wijze van werken
Nieuw bloed in de vereniging. 

Op 6 december 2006 werd op verzoek van de voorzitter een buitengewone algemene vergadering gehouden. De voorzitter verzocht hierom omdat hij zijn mandaat, oorspronkelijk voor slechts zes maanden aangenomen,  wilde beëindigen en dat er een opvolger diende te worden verkozen. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om eveneens twee nieuwe effectieve leden  te accepteren die de ontslagnemende effectieve leden Kristof Cools en Ellen Celen zouden vervangen.  Derhalve werden als effectief lid aanvaard, de heren Prosper Camps en Hugo Spooren.  Als voorzitter werd verkozen met eenparigheid van stemmen de heer Henri Bynens, die reeds deel uitmaakte van het bestuur.  Hierdoor is het bestuur weer voltallig en kan de werking goed worden verder gezet. De heer Bynens, als nieuwe voorzitter, dankte enerzijds de heer Christ Cuppens voor zijn inzet als voorzitter gedurende elf maanden, terwijl hij oorspronkelijk slechts voor zes maanden had toegezegd, en anderzijds mevrouw Ellen Celen en de heer Kristof Cools om hun morele en praktische ondersteuning. 

2012:
De nieuwjaarsreceptie gaat door op 15 januari 2012 vanaf 9.30 u tot 12u in het videolokaal in het Huis van de Jeugd